Ayrıntılı Bilanço (31.12.2020)

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR )
  Önceki Dönem Cari Dönem   Önceki Dönem Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 2.113.510,02 2.190.718,70 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 2.113.510,02 2.190.718,70
I- DÖNEN VARLIKLAR 2.113.377,01 2.190.585,69 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30.429,52 13.083,12
A- HAZIR DEĞERLER 2.059.339,20 2.123.198,87 B- TİCARİ BORÇLAR 673,15 431,25
1- Kasa 478,09 127,21 5- Diğer Ticari Borçlar 673,15 431,25
3- Bankalar 2.058.861,11 2.123.071,66 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 29.756,37 12.651,87
B- MENKUL KIYMETLER 16.255,12 20.571,22 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 23.530,80 5.535,94
2- Özel Kesim Tahvil.Senet ve Bonolar. 16.255,12 20.571,22 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 6.225,57 7.115,93
D- DİĞER ALACAKLAR 36.750,00 45.750,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 30.429,52 13.083,12
0- Üyelerden Alacaklar 36.750,00 45.750,00 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0
G- GELECEK AYLARA AİT GİDR.VE GELR.TAHH. 1032,69 1.065,60 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0 0
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 1032,69 1.065,60 III- ÖZ KAYNAKLAR 2.083.080,50 2.177.635,58
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 2.113.377,01 2.190.585,69 D- GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKI 2.220.249,43 2.225.545,84
II- DURAN VARLIKLAR 133,01 133,01 1- Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı 2.220.249,43 2.225.545,84
A- TİCARİ ALACAKLAR 133 133 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ( - ) 142.465,34 142.465,34
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 133 133 0- Geçmiş Yıllar Zararları( - ) 142.465,34 142.465,34
1- Üyelerden Alacaklar 0 0 F- DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI 5.296,41 94.555,08
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,01 0,01 1- Dönem Net Geliri 5.296,41 94.555,08
6- Demirbaşlar 0,01 0,01 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 2.083.080,5 2.177.635,58
DURAN VARLIKLAR TOPLAM 133,02 133      
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 2.113.510,02 2.190.718,70 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 2.113.510,02 2.190.718,70
Powered by Sisyön