18. IRF Dünya Toplantısı ve Sergisi, 7-10 Kasım 2021, Dubai

Dünya Yol Federasyonu-IRF Dünya Toplantılarının 18.’si, 7-10 Kasım 2021 tarihlerinde Dubai Karayolları ve Ulaştırma İdaresi’nin evsahipliğinde Dubai’de gerçekleştirilecektir.

Ulaştırma sektörüne ilişkin stratejileri belirlemek ve bunları gerçekleştirmek için gereken politika ve yatırımları yansıtan bir yol haritası oluşturmak, sektördeki yenilikleri ve teknolojileri aktarmak amacıyla düzenlenen ve dünyanın farklı bölgelerinden üst düzey politikacıların, düşünce liderlerinin ve yol profesyonellerinin katıldığı IRF Dünya Toplantısı ve Sergisi bu yıl “Yarının Yolları: Yenilikçi ve Sürdürülebilir Çözümler” temasıyla gerçekleştirilecektir.

Toplantı, sergi ve kayıt hakkında detaylı bilgi IRF World Meeting & Exhibition - IRF adresinde mevcut olup, toplantı için ulaştırma alanındaki uzman ve araştırmacılardan aşağıdaki konularda bildiri hazırlamaları beklenmektedir Bildiri özetleri İngilizce veya Arapça olarak 250 kelimeye aşmayacak şekilde hazırlanmalı ve 15 Mart 2021 tarihine kadar Call for Papers - IRF World Meeting & Exhibition adresinden online olarak gönderilmelidir. Bildiri özetleri, teknik, kurumsal, ekonomik, iş ve politika konularıyla ilgili güncel ve önemli uygulamalardan örnek çalışmaları, araştırmaları ve yenilikleri yansıtması gerekmektedir.

Kongre kayıt ücretleri aşağıda verilmektedir.

Bildiri Konuları

Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Mobilite Teknolojileri

  1. Data ve Bilgi Teknolojileri
  2. Sinyalizasyon Sistemleri
  3. Ulaştırma ile ilgili Dijital Uygulamalar
  4. Özel Ulaşım Hizmeti
  5. Planlama
  6. Toplu Taşımada AUS

Otonom Sürüş için Yolların Donatılması

  1. Bağlantılı ve Otomatik Araçlar için Yayılım Senaryoları
  2. Bağlantılı ve Otomatik Araçlar için Şehir içi Yolların ve Karayolların Dizaynı
  3. Araç ve Altyapı Arasındaki İletişimde Gelişmeler
  4. Bağlantılı ve Otomatik Araçlar için Uygun Mimari ve Standartlar

Karayolu Mühendisliği ve Yapımı

  1. Geometrik Dizayn
  2. Gelişen Dizayn ve Yapım Teknolojileri
  3. Proje Yönetim Sistemleri
  4. Yapı Bilgi Sistemi-BIM ve Yollar için Dijital Uygulamalar
  5. Karayolu Dizaynı ve Yönetimi için Yapay Zeka
  6. Paydaşlar arasındaki İletişimde Yenilikler
  7. Fizibilite
  8. Hidrolik ve Hidroloji

Ulaştırma Planlaması ve Trafik Operasyonları

  1. Planlama ve Organizasyon
  2. Ulaştırma ve Arazi Kullanımı Yönetimi
  3. Gelişmiş Yolculuk Talebi Yönetimi
  4. Toplu Taşıma Programları
  5. Yük Taşımacılığında Planlama ve Lojistik
  6. Köy Yolları Bağlantı Programları
  7. Trafik Tahmini
  8. Bütünüyle Ulaştırma

Yol Malzemelerinde Yenilikler

  1. Uzun Dönem Üstyapı Performansı
  2. Beton Malzemelerindeki Yenilikler
  3. Asfalt Malzemelerindeki Yenilikler
  4. Fiber ile Güçlendirilmiş Polimerler
  5. Kür Bileşikleri
  6. Yol Projelerinde Nano-malzemeler
  7. Kalite Kontrolde Yenilikler
  8. Tabelalar ve İşaretler

Köprüler ve Tüneller

  1. Üstün Yapısal Performanslı Kirişli Köprüler
  2. Kemer Köprüler, Asma ve Kablo Destekli Köprüler
  3. Hızlandırılmış Köprü İnşaatında Yeni Teknolojiler
  4. Tünel Yapımında Gelişmeler
  5. Tünel Programı Sunumu
  6. Karayolu Tünellerinde Güvenlik
  7. Kentsel ve Mikro Tünel Açma

Çevre Yönetimi ve İklim Direnci

  1. Hava Koşullarına Dayanıklı Ulaşım Altyapısı
  2. Doğal Afetten Koruma
  3. Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltma Stratejileri
  4. Enerji Verimliği Yüksek Yollar
  5. Döngüsel Ekonomi / Geri Dönüştürülmüş ve Atık Malzemeler
  6. Gürültüyü Azaltma Stratejileri
  7. Alternatif Güç Enerjileri
  8. Yeşil Ulaştırma Ulusal Stratejileri ve Vaka Çalışmaları

Güvenli Yol Dizaynlarrı

  1. Yol Güvenliği Liderliği
  2. Yol Riski Teşhisi
  3. Yol Kenarındaki Bölgenin Güvenliği
  4. Çarpışma Tahmini ve Soruşturması
  5. Vaka Yönetimi ve Müdahale Planlaması
  6. Kırsal / Düşük Hacimli Yollarda Güvenlik
  7. Hız Yönetimi ve Uygulama
  8. Savunmasız Yol Kullanıcıları
  9. Araç Güvenliği
  10. Ortaya Çıkan Trafik Güvenliği Sorunları
  11. Altyapının Korunmasına Yönelik Güvenlik Önlemleri
  12. Ulusal ve Yerel Karayolu güvenliği Programları

Varlık Yönetimi ve Bakımı

  1. Üstyapı ve Köprü Yönetim Sistemleri
  2. Tahribatsız Deney
  3. Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
  4. Toplam Mülkiyet Maliyeti
  5. Bakım, Onarım ve Yeniden Kaplama
  6. Mevsimsel / Kış Bakımı
  7. Performansa İlişkin Yeni Yaklaşımlar
  8. Yol Yönetimi için CBS (GIS) Çözümleri

Yol Finansmanı ve Tedarik

  1. Yol Finansmanı Politikası
  2. Ulaştırma PPP'lerinde Yenilikler
  3. Yük ve Yolcu Taşımacılığı için Karayolu Fiyatlandırması
  4. İhale (Tedarik) Stratejileri
  5. Yol Ücreti Toplama Elektronik Çözümleri ve Vaka Çalışmaları

Park Stratejileri ve Politikaları

  1. Park ve Mobilite Planlaması
  2. E-Şarj ve Park Etme
  3. Özel Ulaşım Hizmetlerinde Park Etmenin Rolü
  4. Yeni Teknolojiler ve İş Modelleri

Ulaşım ve Toplum

  1. Yollar ve toplum
  2. Altyapı Yatırımının Etkilerinin Ölçülmesi
  3. Yatırımın Sosyal Getirisi
  4. Birlikte çalışan Ulaştırma Modları
  5. Ulaştırma Yönetiminde En İyi Uygulamalar
  6. Sınır Ötesi işbirlikleri
  7. Ulaştırmada Cinsiyet
  8. Erişilebilir Ulaştırma (Kararlı İnsanlar)
  9. Motorsuz Hareketliliği Destekleyen politikalar
  10. Mega Şehirlerde Mobiliteyi Yönetme
  11. Yeni Nesil Ulaştırma Mühendislerini Hazırlamak

Kayıt Ücretleri

Kategori IRF Üyesi IRF Üyesi Olmayan
Konuşmacı 550 USD 700 USD
Akademik 550 USD 700 USD
Kamu Sektörü/Sivil Toplum Kuruluşu 700 USD 900 USD
Özel Sektör 850 USD 1,100 USD
Refakatçi (Gala Yemeği Dahil) 400 USD 400 USD
Gala Yemeği 120 USD 120 USD
Powered by Sisyön