9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu ve 10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu, 25-26 Kasım 2021, Granada Luxury Hotel & Kongre Merkezi, Antalya

Kırmataş sektörü, ulaştığı yatırım düzeyi, yıllık bilançosu, üretim boyutu ve sağladığı istihdam ile madencilik alanında ülkemize katma değer üreten özel ve önemli bir iş kolu olup, yürürlükteki yasalardan, üretimden, ürün temini ve kalitesinden, çevresel etkilerden, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile arazi kullanımından kaynaklanan çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Sektöre yönelik mevcut sorunların gözden geçirilmesi, bunların çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik düzeydeki gelişmelerin ilgili sektör üyeleriyle tartışılması ve katılımcılara aktarılması amacıyla TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 25-26 Kasım 2021 tarihinde Antalya'da Granada Luxury Hotel & Kongre Merkezi'nde "9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu" ve "10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu" gerçekleştirilecektir.

ASMÜD'ün de "Sempozyumu Destekleyen Kurumlar" arasında yer aldığı söz konusu sempozyumlar ile ilgili detaylı bilgi www.kirmatas.org.tr ve www.delmepatlatma.org.tr internet adreslerinde verilmiştir.

Asfalt sektörünün temel malzemesi olan agrega konusunu kapsayan 9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu ile 10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu'na aşağıda belirtilen konularda hazırlanan bildirilerin son gönderim tarihi 10 Ağustos 2021 dir. Bildiri yazım kuralları, şablon bildiri metni ve bildirilerin gönderilebilmesi için yazar kayıt formu www.kirmatas.org.tr ve www.delmepatlatma.org.tr internet adreslerinde  mevcut olup, etkinlik takvimi aşağıda verilmiştir.

9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu Bildiri Konuları

10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu Bildiri Konuları

Etkinlik Takvimi

Bildiri Tam Metninin Son Gönderim Tarihi:  10 Ağustos 2021
Bildirilerin Hakem Değerlendirmesi Sonuçlarının Yazara Bildirilmesi:  1 Eylül 2021
Düzeltilmiş Bildiri Metinlerinin Sempozyum web Sistemine Yüklenmesi:  1 Ekim 2021
Bildiri Sahiplerinin Kayıt Ücretlerinin Yatırılması Son Tarihi:  20 Eylül 2021
Sempozyum Teknik Programının Belirlenerek Duyurulması:  5 Kasım 2021
Sempozyum Tarihleri:  25 – 26 Kasım 2021

Powered by Sisyön