Asfaltın Avantajları

Tarihin en eski yol yapım malzemelerinden biri olan asfalt, tüm dünyada yol yapımında en yaygın olarak kullanılan kaplama malzemesidir. Asfalt, yol yapımındaki yaygın kullanımının yanı sıra havaalanı, demiryolu ve liman inşaatları ile tenis kortları ve oyun sahaları gibi birçok alanda başarı ile kullanılan bir yapı malzemedir.

Sıcak, ılık ve soğuk karışım olanakları ile farklı amaçlara ve şartlara uygun alternatif tipleri olan asfalt kullanıcılara sayısız avantajlar sunmaktadır.

Günümüzde artırılan performans özellikleri ile başarıyla kullanılan asfalt gelecekte de tercih edilen malzeme olma özelliğini sürdürecektir.

Detaylı bilgiye Türkçe olarak hazırlanmış https://asphaltadvantages.com/tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Asfalt düzgün ve konforludur

Asfalt tabakaları belirtilen enine ve boyuna düzgünlükte süreklilik sağlayacak şekilde sık aralıklarla inşaat derzi gerektirmeden serilip sıkıştırılarak düzgün bir yüzey oluşturmaktadır. Düzgün asfalt kapmalar, gürültü yaratmayacak bir yüzey dokusuna ve esnekliğe sahip olduğundan sürücüleri yormadan konforlu bir sürüş sağlamaktadır.

Asfaltın sağladığı düzgün yüzey, havaalanlarında uçakların güvenle inip kalkmasını sağlamaktadır.

Düzgün yüzeyde araç tekerleklerinin dönme direnci azaldığından araçların yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu daha düşüktür.

Asfaltın maliyet etkinliği yüksektir

İlk yapım maliyetinin düşüklüğü, uzun ömrü ve geri dönüştürülebilirliği ile asfaltın kalıcı değeri diğer kaplamalardan daha yüksektir. Asfalt içindeki çok pahalı ve değerli bir bileşen olan bitümün geri kazanılması ve işlenmiş agregasının yeniden kullanılması ile malzeme ve lojistik açıdan önemli ölçüde ekonomik ve çevresel faydalar sağlamaktadır. Günümüzde geliştirilmiş teknikleri ile hazırlanan geri kazanılmış asfalt karışımları yeni asfalt karışımları kadar kaliteli ve durabildir.

Asfaltın yapımı kolay ve hızlı olduğundan, kamunun, idarelerin ve müteahhitlerin zamandan ve maliyetden tasarruf etmesini sağlamaktadır.

Dayanıklı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir yol için trafiğe ve iklim şartarına bağlı olarak gerekli kalınlıkta asfalt uygulanabilmektedir.

Asfalt kaplamaların bakım ve onarımı trafik akımını minimum düzeyde etkileyecek şekilde hızlı ve düşük maliyetle yapılabilmektedir. Asfaltın hızlı yapım ve bakım tekniği ile trafikte zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır.

Asfalt güvenlidir

Her tip yol ve hava şartlarında sürücülere güvenli sürüş sağlayan çeşitli asfalt karışımları mevcuttur.

Yüzey suyunun hızla direne olmasını sağlayan poroz asfalt karışımları, yağışlı havalarda azalan su sıçraması, önlenen su jeti oluşumu, artan yüzey görünürlüğü ile sürüş güvenliğini artırmaktadır.

Asfaltın oluşturduğu düzgün yüzey sayesinde tekerlek-yüzey kontağı yüksek olduğundan asfaltın kayma direnci daha yüksektir. Asfalt karışımlarda uygun agrega tipleri ve gradasyonlar ile sağlanan yüzey pürüzlülüğü ve doku ile kaplamanın kayma direnci yükselmektedir.

Asfalt koyu rengi nedeniyle ısıyı çektiği ve kolay buharlaşma sağladığı için, asfalt kaplamalarda buz çabuk erimekte ve yüzey suyu hızla buharlaşmaktadır.

Kritik hat ve bölgelerin işaretlenmesinde kullanılan yol çizgi boyaları ve diğer işaret malzemeleri asfalt ile zıt renk oluşturduğundan daha etkin olmakta ve kaza riskini azaltmaktadır.

Okul çıkışları ve bisiklet şeritleri gibi özel güvenlik tedbirlerinin alınması gereken alanlarda kullanılan renkli asfalt güvenliği artırmaktadır.

Asfalt dayanıklıdır, sonsuza kadar kullanılabilecek şekilde inşa edilebilir

Genellikle bağlayıcısız granüler temel üzerine uygulanan kalın bir bitümlü temel (8-16 cm),ara tabaka olarak bir binder tabakası (6-13 cm) ve aşınma tabakasından (3-5 cm) oluşan asfalt üstyapı yolun sınıfına, trafik ve iklim şartlarına bağlı olarak tasarlanır. İyi tasarlanmış ve iyi yapılmış asfalt üstyapılar, trafik ve hava şartlarına doğrudan açık olan aşınma tabakasının belirli aralıklarla yenilenmesi ile bitümlü temel ve binder tabakalarında hiç bir işleme gerek kalmadan onlarca yıl hizmet verebilmektedir. Esnek yapısı gereği asfalt üstyapılar elastik ve kalıcı deformasyonlara karşı daha dayanıklıdır, sıcaklık değişimlerine daha iyi uyum sağlamaktadır. Asfalt kaplamalar termal genleşme ve büzülmelere karşı hassas olmadığından derz gerektirmeden yapılabilmektedir.

Son yıllarda ağır taşıt trafiği ve farklı iklim şartlarına dayanıklı yüksek performanslı, gürültü seviyesi düşük ve kayma direnci yüksek taş mastik asfalt gibi özel asfalt karışımları geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalarda taş mastik asfalt ile yapılan aşınma tabakasının hizmet ömrünün 30 yıla kadar uzayabildiği tespit edilmiştir.

Detaylı bilgi için “Ağır Yüklere Maruz Yüzeylerde Taş Mastik Asfalt”.

Asfaltın yapım ve bakımı kolay ve hızlıdır

Asfalt yolun yapım ve bakımı kolay, hızlı ve düşük maliyetlidir. Asfalt kaplamaların inşaatında kür süresi gerekmediğinden, tabakaların yapımı hızla tamamlanarak birkaç saat içinde trafiğe açılabilmektedir. Alternatifi olmayan yollarda ve şehir içi uygulamalarında trafik sıkışıklığına neden olmadan güvenli, hızlı bir şekilde ve hatta gerekirse gece asfalt uygulaması yapılarak yolun trafiğe açılması sağlanmaktadır.

Yol bakım çalışmalarının asfalt uygulamaları ile hızla yapılması ile asfalt yolların hizmet ömrü artırılmakta ve yolun bakımlı, düzgün ve güvenli olması sağlanmaktadır.

Asfalt tabakalarında bakım gerektiren derz olmadığından bakım gereksinimi daha azdır.

Yollarda trafik arttığında mevcut asfalt üstyapı kaldırılmadan kolayca takviye edilebilmekte veya ilave şerit eklenebilmektedir.

Asfalt %100 geri kazanılan bir malzemedir

%100 geri kazanılabilen bir malzeme olan asfalt, dünyanın en çok geri kazanılan malzemelerinden biri olup, döngüsel ekonomiye mükemmel bir örnek oluşturmaktadır.

Kazınan asfalt yeni bitüm ve agrega ile gerektiğinde katkı da ilâve edilerek, plentte veya yerinde soğuk, ılık ve sıcak karışım asfalt tekniği ile hazırlanarak yeniden kullanılabilmektedir. Asfaltın geri kazanımı ile malzeme ve enerji tasarrufu sağlanırken malzeme kaynakları da korunmaktadır. Ayrıca kazılan malzemenin atık olarak taşıma ve depolama sorunları da ortadan kalkmaktadır.

Son yıllarda geliştirilen ekimanlar ve yaşlanmış bitümü gençleştiren katkılar ile yeni asfalt karışımlarında kullanılan kazınmış asfalt oranı artmıştır. Avrupa'da kazınmış asfaltın yaklaşık %70'i yeni asfalt karışımlarının hazırlanmasında, geri kalan kısmı ise yolun alt tabakalarında ve diğer inşaat işlerinde kullanılmaktadır.

Asfalt yeniden tekrar tekrar kullanılabilen bir malzeme olduğundan asfalt yollar gelecek nesillerin hazinesi niteliğindedir.

Detaylı bilgi için, "Asfalt - % 100 Geri Kazanılabilen Yapı Malzemesi" ve "Sıcak ve Ilık Karışım Asfalt Üretiminde Gençleştirici Katkı kullanımı ile ilgili Öneriler" adlı yayınlara bakınız.

Asfaltın sağladığı esneklik kritik bir öneme sahiptir.

Yapısal olarak esnek olan asfalt, otoyoldan bisiklet yoluna kadar her yol tipi, farklı trafik ve iklim koşulları için esnek çözümler sunmaktadır. Örneğin düşük trafikli yollarda ince tabakalar halinde uygulanabilen asfalt karışımları, tırmanma şeritleri ve kavşaklar gibi ağır trafikli yol kesimlerinde özel olarak tasarlanmaktadır.

Asfaltın esnek yapısı köprülerde oluşan yüksek gerilmelere karşı çözüm oluşturmaktadır.

Asfalt karışımlarının bileşeni olan bitüm ülkenin iklim şartlarına göre seçilerek, tabaların yazın tekerlek izlerine ve kışın donma / çözülme etkilerine karşı dirençli olması sağlanmaktadır.

Şehir içinde cadde ve sokakların altında yer alan elektrik, iletişim kabloları ve su boruları gibi altyapı ağının döşenmesi ve bakımı asfalt kaplamalı yollarda kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kademeli yapım tekniği ile asfalt, yatırım imkânlarına uygun alternatif tasarımlara imkan sağlamaktadır. S ınırlı yatırımla başanılan projelerde, asfalt üstyapı minimum kalınlıkta teşkil edilerek, trafiğe açılmakta, daha sonra projeye gerekli kaynak sağlandığında asfalt tabakaları ile takviye edilebilmektedir.

Uygulamada sağladığı bu esneklik ve çeşitlilik ile asfalt, toplumum değişen ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Asfalt sürdürülebilir bir üstyapı mazemesidir

Asfalt yolların karbon ayak izi, alternatif malzemelerden daha düşüktür. Düşük sıcaklıklarda asfalt üretme ve uygulama imkanı sunan ılık karışım asfalt tekniği ile harcanan enerji ve emisyonlar en aza indirilebilmektedir. Araştırmalarla ılık karışım asfalt üretimde CO2 emisyonlarının %35'e kadar azaldığı saptanmıştır. Ilık karışım asfalt üretim tekniği ile geri kazanılmış asfalt üretildiğinde karbon ayak izi daha da azaltılabilmektedir.

Asfalt %100 geri kazanılabilen bir malzeme olduğundan asfaltın geri kazanımı çevresel, ekonomik ve endüstriyel açıdan önemli bir hedef haline gelmiştir. Asfaltın geri kazanımı ile asfalt endüstrisinde enerji maliyetleri ve CO2 emisyonları önemli ölçüde düşmüştür.

Asfalt reaksiyon vermeyen inert bir malzeme olduğundan gerek yer üstü ve gerekse yer altı su kaynakları açısından tehlike oluşturmamaktadır. Bu özelliği ile asfalt içme suyu depolarının izolasyonu gibi kritik alanlarda kullanılmaktadır.

Asfaltın gürültü seviyesi düşüktür

Asfalt yol yüzeyleri otomobilin hem içindeki hem de dışındaki gürültü seviyesini düşürdüğünden, sürücü yorgunluğunu azaltmakta ve kazaları önlenmektedir.

Standart asfalt yollar, tüm geleneksel yol yüzeyleri arasında en düşük gürültü seviyelerine sahiptir ve yeni geliştirilen boşluklu ve sessiz asfaltlar ile gürültü seviyesi daha da düşürülmüştür.

Türkiye’de yol yapımı asfalt teknolojisi üzerine kurulmuştur

Türkiye yol yapmaya asfaltla başlamıştır, kamu ve özel sektör bu konuda 70 yıllık büyük bir deneyime ve donanıma sahiptir. Edinilen deneyimin yanı sıra sektör yüksek kapasiteli çok sayıda modern asfalt plenti ve ekipmanı ile donatılmış durumdadır.

Powered by Sisyön