Hakkımızda

Vizyon

Temel değerleri "sorumluluk", "dayanışma" ve "saygı" olan ASMÜD’ün vizyonu, "yenilik ve gelişmelere açıklık" ilkesiyle; asfalt endüstrisini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren her hizmetin çevreyle uyumlu, etkili ve verimli bir şekilde üretilebilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, ülke şartlarını da göz önüne alarak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde endüstriye yararlı politikalar oluşturmak ve bir şemsiye altında buluşmanın yaratacağı avantajları sektördeki tüm tarafların yararına sunmaktır.

Misyon

Vizyonu doğrultusunda ülkemiz asfalt sektöründe hizmet üreten tüm taraflara katkı sağlamak ve sorunlara çözüm üretebilmek üzere, yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak, endüstriyi ve ülkeyi temsilen çeşitli platformlarda, komisyon ve çalışma gruplarında yer almak, gelişmeleri takip ederek düzenlenen etkinliklerle sektöre aktarmak, yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanması için girişimlerde bulunmak, özellikle AB düzenlemeleri kapsamında sektör ile ilgili her türlü mevzuatı inceleyerek uyum çalışmalarına katkı sağlamak, asfalt uygulamalarının en iyi ve faydalı şekilde yapılabilmesi için çalışmak; özetle ülkemizde asfaltın odak noktası olabilmektir.
 

Powered by Sisyön