ASMÜD Tanıtım

Türkiye’de, asfalt sektörünün temsilcisi olan Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği - ASMÜD, ulaştırma sektörünün önemli yatırımlarından yol altyapısında asfalt işlerinin gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarına çözüm aramak amacıyla 15 firma tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Bugün, üye sayısı 32 firmadan 37 üyeye ulaşan Dernek, asfalt üreten ve uygulayan firmaların yanı sıra, sektöre her türlü malzeme, makine ve ekipman ile asfalt endüstrisinin yararlanacağı bilgi, teknoloji ve hizmet üreten firmaları da çatısı altında toplayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde asfalt endüstrisi ile ilgili sürdürülebilir politika ve stratejiler doğrultusunda sektörün gelişmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir.

Bu kapsamda, başta sektörümüzün en büyük işvereni olan Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere belediyeler ve il özel idareler ile iletişim içinde yol projeleri, yatırımlar, şartnameler ve uygulamaları takip ederek sektörü bilgilendirmekte, yapılan çalışmalara ve etkinliklere katılmakta, sektörün karşılaştığı teknik, ekonomik ve mevzuatla ilgili sorunlara çözüm oluşturmaya çalışmaktadır.

Müteahhitlik sektörü ile ilgili ihale ve sözleşme mevzuatını yakından takip eden ASMÜD, Kamu ihale kurumu tarafından yapılan çalışmalara ve etkinliklere katılmakta, hazırlanan tasarılara görüş vermektedir.

Avrupa Birliği tarafında düzenlenen ve ülkemizde de uygulanmaya başlanılan Yapı Malzemeleri yönetmeliği kapsamında TSE tarafından yürütülen yapı malzemesi standartların ülkemize adaptasyonu çalışmalarına 2005 yılında katılan ASMÜD, TSE bünyesinde kurulan asfalt sektörü ile ilgili Ayna Komitelerde başkanlık ve üyelik görevlerini üstlenerek ve Avrupa Standardizasyon Kurumu - CEN 'in ilgili çalışma gruplarına TSE’yi temsilen üye olarak standardizasyon çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

İnşaat sektörünün köklü sivil toplum kuruluşları olan İnşaat Sanayicileri İşverenler Sendikası-İNTES ve Türkiye Müteahhitler Birliği ile birlikte özellikle ihale ve sözleşme mevzuatı ile ilgili çalışmalara katılan sektör görüşlerini bildiren ASMÜD, mesleki yeterlik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve uygulamalar konusundaki çalışmalara da destek vermektedir.

TOBB bünyesinde oluşturulan Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Sektör Meclisinin üyesi olan ASMÜD, halen yürütmekte olduğu Başkan Yardımcılığı görevi ile sektördeki gelişmeleri takip etmekte, karşılaşılan sorunları meclise iletmektedir.

Asfaltın en önemli bileşeni olan bitüm ve bitümlü bağlayıcıyı üreten TÜPRAŞ ile iletişim kurularak bitüm kalitesi, üretimi ve fiyatları hakkında bilgi sağlamaktadır. Asfaltın ana bileşeni olan agrega konusunda da Agrega Üreticileri Birliği-AGÜB ile iletişim içinde teknik ve mevzuat ile ilgili konulardaki çalışmalara destek vermektedir.

Yollar Türk Milli Komitesi-YTMK üyesi olan ASMÜD, YTMK etkinliklerini sektöre duyurmakta ve sektörün katılımı sağlanmaktadır.Her dört yılda bir gerçekleştirilen Ulusal Asfalt Sempozyumları Karayolları Genel Müdürlüğü, YTMK ve ASMÜD işbirliği ile düzenlenmektedir.

Derneğimiz Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-İMSAD'ın üyesi olarak, İMSAD tarafından yürütülen teknik ve mevzuatla ilgili çalışmalara katılmakta ve sektörün görüşleri aktarmaktadır.

Sektördeki ARGE çalışmalarını takip etmek üzere üniversiteler ve TÜBİTAK ile bilgi alış verişinde bulunulmakta, düzenlenen kongre , sempozyum ve seminerleri sektöre duyurmaktadır.

Yurt içinde asfalt sektörünün tüm tarafları ile iletişim içinde çalışmalarını sürdüren ASMÜD, yurt dışında, Avrupa asfalt endüstrisinin temsilcisi olan Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA’nın 1999 yılından beri üyesidir. 2011-2014 yılları arasında EAPA Başkan Yardımcılığı, müteakiben 2014-2016 yılları arasında da EAPA Başkanlığı görevi ASMÜD tarafından üstlenilmiştir. ASMÜD bu dönemde, Avrupa ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Güney Afrika asfalt birliklerinin dahil olduğu Global Asfalt Üstyapı Birliği-GAPA’nın toplantı ve çalışmalarına EAPA adına başkanlık etmiştir. Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak EAPA faaliyetlerine aktif olarak katılan ASMÜD, EAPA bünyesinde kurulmuş olan ve 9 yıl başkanlığını yaptığı Sağlık-Güvenlik-Çevre komitesi ile Teknik ve Asfalt 4.0 komitelerinde temsilci üye bulundurarak, asfalt endüstrisindeki gelişmeleri takip etmekte, yapılan çalışmalara katılmaktadır.

Dünya Yol Birliği-PIARC’ın kolektif üyesi olan ASMÜD, uluslararası platformlardaki bilinirliliğinin artması, yurtdışında katıldığı etkinlikler ve düzenlediği başarılı uluslararası aktiviteler sayesinde ABD Ulusal Asfalt Üstyapı Birliği-NAPA ile kurduğu güçlü iletişim ile Birliğin "kardeş kuruluş" statüsünde asfalt endüstrisindeki gelişmeleri takip etmektedir.

Kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası etkinlik, kongre ve sempozyumlara katılan ve destekleyen kuruluş olarak aktif bir rol üstlenen ASMÜD, bu kapsamda, EAPA’nın, Avrupa Bitüm Birliği-Eurobitume ile her 4 yılda bir düzenlediği Eurasphalt & Eurobitume Kongrelerinin 2000 yılından bu yana Türkiye odak merkezidir. 2000 yılında Barselona’da düzenlenen Kongreye Karayolları Genel Müdürlüğü ve üye firma temsilcilerinden oluşan 50 kişilik bir heyetin katılımını üstlenmiş ve bu geleneği 2004 yılında Viyana, 2008 yılında Kopenhag’da düzenlenen kongrelerde de sürdürmüştür. Bu girişimleriyle, Türk asfalt endüstrisinin uluslararası düzeyde iletişim ağını genişleten ASMÜD, Haziran 2012’de düzenlenen 5.Eurasphalt & Eurobitume Kongresinin ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlamıştır. ASMÜD ve üyelerinin desteği ile ülkemizden de yüksek bir katılımın sağlandığı kongre, tüm dünyadan yaklaşık 1000 delege ile düzenlenmiş ve dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından açılış konuşmasını yapmıştır. Bu kongrenin ardından 2016 yılında Prag’da düzenlenen 6. Eurasphalt & Eurobitume Kongresinde ASMÜD bildirisi sözel sunuma seçilmiştir. Ayrıca EAPA, 2002 ve 2015 Sempozyumlarını ASMÜD ev sahipliği ve organizasyonuyla Türkiye’de düzenlemiştir.

Dünya Yol Federasyonu-IRF’in Kasım 2013’de Riyad’da düzenlediği 17. IRF Dünya Toplantısına ülkemizden dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Karayolları Genel Müdürü’nün yanı sıra ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Özcan’ın da konuşma yapmak üzere davet edilmesiyle başlayan güçlü iletişimimiz sonucunda, IRF, 1. IRF Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Kongresi’ni ASMÜD işbirliğiyle Kasım 2015’de İstanbul’da düzenlemiştir.

Avrupa Yol Direktörleri Birliği (CEDR) tarafından fonlanan, Avrupa’nın önemli kurumlarının görev üstlendiği ve ASMÜD’ün ortak olarak yer aldığı "FunDBitS" projesine; ülkemizden, Ortadoğu’dan ve Türki Cumhuriyetlerden bitüm ve asfalt deneyleri ile ilgili çeşitli verileri toplayarak katkı sağlamıştır.

Derneğimiz her yıl ilgili kurum ve kuruluşlardan karayolları, kent içi yollar ve köy yollarında asfalt üretim ve uygulamaları ile asfalt üretim kapasitesine ilişkin veriler toplayarak asfalt istatistiklerini oluşturmakta ve Avrupa Asfalt Endüstrisinin istatistikleri arasında yer alması sağlamaktadır.

ASMÜD teknik konularda hazırladığı dokümanlar ve oluşturduğu bir kitaplık ile asfalt sektörünü bilgilendirmeye ve geliştirmeye yönelik yayınlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda ABD Ulaştırma Araştırma Kurulu tarafından yayınlanan " Sıcak Karışım Asfalt Kaplama Yapımı El Kitabı" Türkçeye çevrilerek sektöre dağıtımını yapılmıştır. Ayrıca ASMÜD, p eriyodik yayınladığı bültenlerle çalışmaları hakkında sektöre bilgi vermekte, asfalt sektörü ile ilgili haberleri ve aktiviteleri sektöre duyurmaktadır.

Powered by Sisyön