EAPA 2015 Sempozyumu

Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği - EAPA, kurulduğu günden 2014 yılına kadar her 4 yılda bir, üyesi olan ulusal bir dernekle geleneksel olarak gerçekleştirdiği EAPA Sempozyumlarını, 2014 yılında alınan Genel Kurul kararıyla her yıl düzenlemeye başlamış ve kararı müteakiben 2015 yılındaki 9. EAPA Sempozyumu, ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Özcan’ın EAPA Başkanlığına seçilmesi nedeni ile 4 Haziran 2015 tarihinde İstanbul‘dayapılmıştır.

Açılışı 3 Haziran’da verilen bir gala yemeği davetiyle başlayan ve 4 Haziran’da sergi alanında verilen bir kokteyle sona eren sempozyum, ülkemiz karayolu endüstrisi temsilcileri ile Avrupa’dan 110’dan fazla uzmanın yanı sıra, ilk kez Avrupa Parlamentosu’ndan bir üyeyi de ağırladı.

Avrupa Asfalt Üstyapı Biriliği–EAPA’nın, ASMÜD işbirliği ile düzenlediği ve ana teması “Avrupa Asfalt Endüstrisinden Haberler ve Çözüm Önerileri” olarak belirlenen EAPA 2015 Sempozyumun açılışında Ayberk Özcan, EAPA ve ASMÜD Başkanı olarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Başkan Özcan, sempozyum ile Avrupa asfalt endüstrisinde mevcut ve geleceğe yönelik konulara ilişkin en son gelişmeleri aktarmayı, sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmayı amaçlayarak, endüstride güçlü bir iletişim ağı kurulmasını ve bu yolla bilgi alışverişinin başarılı bir şekilde sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Ulaştırma ve Turizm (TRAN) Komitesi Başkan Yardımcısı, Sosyal Demokratlar Sözcüsü İsmail Ertuğ, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nun işleyiş, yetki ve sorumluluklarına ait genel bilgi vererek, ulaştırma alanına ve karayolu taşımacılığına ait önemli verileri de bu etkinlik aracılığı ile endüstri tarafları ile paylaştı.

Ertuğ, konuşmasında Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı, Bağlantılı Avrupa Hatları ve Stratejik Yatırımlar için oluşturulan Avrupa Fonu (EFSI) konularından bahsederek, AB Yatırım Programında paranın reel ekonomiye ulaşmasının sağlanması için stratejik projelere yatırımların teşvik edilmesinin amaçlandığını ve önümüzdeki üç yıl içinde en az 315 milyar Euro'luk ek kamu ve özel sektör yatırımının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca, EFSI adlı Avrupa Fonu’nun, mevcut başarısız yatırımların yol açtığı sorunları aşmak üzere, riskler alarak piyasa boşluklarını doldurmayı ve böylece özel yatırım ve diğer ilgili kamu finansmanını harekete geçirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. Parlamenter Ertuğ, Avrupa Birliğini temsil eden politikacıların, ulaştırma altyapısının iyileştirilmesinin aciliyetinin farkında olduklarını, bu alandaki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak Brüksel’de karar mercileri ile endüstri temsilerinin bir araya gelerek, sorunların dile getirileceği platformların oluşturularak gereken iletişimin kurulmasının önemini vurguladı. Bu noktada Ertuğ, endüstriyi temsil eden tarafların bir sivil toplum çatısı altında birleşmesinin önemine de değinerek, bu sempozyumun da bu anlamada öneminin yüksek olduğunu vurguladı.

EAPA üyelerinin çoğunlukta olduğu bir serginin de yer aldığı sempozyumda, endüstriyi ilgilendiren teknik konuların yanı sıra, İspanya Asfalt Üreticileri Birliği Başkanı Juan-José Potti’nin “Asfalt üstyapılarla ilgilenenleri soysal medya aracılığıyla bilgilendirme” adlı sunumu ve Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Emekli Profesör André Molenaar’ın “ Asfaltla Yaşam” adlı sunumu gibi sosyal içerikli konular katılımcılar tarafından son derece ilgi çekici bulundu.

Ülkemizden ASMÜD ‘ün daveti ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 20 ‘in üzerinde uzman ile , üniversiteler ve özel sektörden de katılım sağlanan Sempozyumun teknik oturumlarında ise ABD’de yaygın olarak kullanılan, ancak Avrupa asfalt endüstrisi tarafından da çevreci bir çözüm olarak görülse de henüz yaygınlaşamayan "Ilık Karışım Asfalt" konusunda bir konuşma yapan EAPA Teknik Komite Başkanı, Colas (Fransa)’dan Jean-Paul Michaut, gelişmeleri ve uygulamaları aktararak, sunulan bilgilerin Avrupa’da ılık karışım asfalt uygulamalarını teşvik etmesini temenni etti.

Sempozyumun “ Avrupa Birliği’nden ve EAPA Komitelerinden Haberler” ile “Avrupa Asfalt Endüstrisindeki Eğilimler” başlıklı diğer teknik oturumlarında ise çeşitli ülke temsilcileri başarılı ve yararlı sunumlar gerçekleştirdiler.

Ayrıca uzmanlarca aktarılan, EAPA komitelerince yürütülen çalışmalar, Avrupa’da yol endüstrisindeki ilgi çeken araştırmalar, Çevresel Ürün Beyanı ve bitümlü bağlayıcıların özelliklerinin tespiti, bakım uygulamalarının önemi, Geri Dönüşüm ve Soğuk Karışımlar gibi güncel konular katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

ASMÜD’ün organizasyonu ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstanbul 3. Boğaz Köprüsü Şantiye Ziyareti ve bu ziyaret sırasında yapılan teknik sunular katılımcılar tarafından son derece ilgi çekici bulundu. EAPA, ASMÜD ve sempozyum katılımcıları, bu şantiye ziyareti sırasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından gösterilen ilgi ve misafirperverliğe teşekkürlerini sundular.

Katılımcılara Avrupa’daki gelişme ve eğilimler konusunda görüş alışverişi yapma fırsatı sağlayan, gerek teknik, gerekse sosyal içerik açısından oldukça tatmin edici bulunan yol ve asfalt endüstrisi için önem arz eden bu organizasyonun her aşamasında yer alan ASMÜD’ün, sempozyumun başarıyla sonuçlanmasına yol açan girişimleri takdirle karşılandı.

Powered by Sisyön