12 Haz 2024

"Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)" Ulusal Yeterliliği yürürlüğe girdi

Asfalt sektöründe kilit öneme sahip meslekleri arasında yer alan “Asfalt Üretim Tesisi Operatörü” meslek standardı revizyonu ve ulusal yeterliği ile “Finişer serim operatörü (Seviye 4) ” meslek standardı ve yeterliliğinin hazırlanması görevini, Mesleki Yeterlilik Kurum-MYK ile 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında üstlenen ASMÜD, 2023 yılı sonunda hazırladığı taslak dokümanları MYK’na teslim etmişti.

MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelenen ve komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenen taslaklardan “Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Ulusal Yeterliliği” MYK Yönetim Kurulunun 29/05/2024 tarihli ve 2024/112 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu ulusal yeterliliğe https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama portal bağlantısından erişilmektedir.

İlgili mesleğin revize edilen meslek standardı ile “Finişerle Serim Operatörü” meslek standardı taslağında MYK Yönetim Kurulunca onaylanmış olup Resmi Gazete’de yayımlanmalarına yönelik işlemleri sürdürülmektedir. Meslek Standartlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından “Finişerle Serim Operatörü (Seviye 4)” Ulusal Yeterliliği de MYK Yönetim Kurulunun onayına sunularak yayınlanacaktır.

Yürürlüğe giren “Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Ulusal Yeterliliği” kapsamında belgelendirme yapılabilmesi için, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK tarafından yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda ASMÜD, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olma yönünde fizibilite çalışmalarını yapmaya başlamıştır.


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön