Asfalt Müteahhitleri Derneği
ETKİNLİKLER
ASMÜD, yurtiçinde Karayolları Genel Müdürlüğü, yurtdışında Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA başta olmak üzere, sektörde hizmet üreten yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yaparak ülkemizde asfalt ve karayolu teknolojilerini geliştirmek için sempozyum, seminer ve kongre gibi aktiviteler düzenlemekte ve uluslararası organizasyonlarda görev almaktadır. Ayrıca çalışma konularıyla ilgili tüm ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak gelişmeleri takip etmekte, bilgi transferini sağlamakta ve ilişkilerini güçlendirerek ülke sektörünün tanıtımı amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Sektörün teknik ve ekonomik konulardaki sorunlarını KGM Bölge Müdürleri Toplantıları, TOBB Sektör Kurulu Toplantıları gibi platformlarda ve çeşitli sektörel yayın organlarında dile getirerek çözüm üretilmesine yönelik girişimlerde bulunan ASMÜD, ilgili kurumların güven ve desteğiyle, çalışmalarını amaç ve hedefleri doğrultusunda her geçen gün geliştirmektedir.