Asfalt Müteahhitleri Derneği
7. Ulusal Asfalt Sempozyumu

Karayolları Genel Müdürlüğü, Derneğimiz ve Yollar Türk Milli Komitesi işbirliği ile belli aralıklarla düzenlenen Ulusal Asfalt Sempozyumlarının 7.’si 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel ve Kongre Merkezinde, “Sürdürülebilir Üstyapılar için Asfalt” ana temasıyla gerçekleştirilecektir.

Nitelik ve nicelik olarak geliştirilmiş, uzun ömürlü, yüksek performanslı, çevreyle dost, kaliteli asfalt yol yapımıyla ilgili olarak bilimsel araştırmaların, pratik deneyimlerin ve yeniliklerin paylaşılması, geleceğin stratejilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen sempozyumun duyuru broşürüne buradan ulaşabilirsiniz. 

Sempozyuma duyuru broşüründe belirtilen konularda hazırlanan ve Bilim Kurulunca uygun görülen bildiriler kabul edilecektir. Bildiri yazım kuralları sempozyumun www.asfaltsempozyumu.org adresli web sitesinden temin edilebilir ve bildiriler 11 Eylül 2017 tarihine kadar aynı adresten on-line olarak gönderilebilir.

Sempozyum sırasında asfalt üretici ve uygulayıcıları ile malzeme ve ekipman tedarikçilerinin yer alacağı bir sergi de düzenlenecektir. Sergide yer alarak katılmak isteyen firmalara, yapılan değerlendirme sonucunda sergi yerleşim planında   görüleceği üzere;  

1. bölümdeki 2 x 3 = 6 m2 sergi alanının 12.500,00 TL (yalnız onikibinbeşyüz Türk Lirası)

2. bölümdeki 2 x 3 = 6 m2 sergi alanının 15.000,00 TL (yalnız onbeşbin Türk Lirası)

 tek seferde YTMK’ya yapılacak bağış karşılığında tahsisine karar verilmiştir.  Kısıtlı sayıda sergi alanı olduğu için yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılacak olup, detaylar için YTMK ile iletişime geçilmelidir. Sergi için son başvuru tarihi 20 Kasım 2017’dir.

Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyenlerin ise broşürde yer alan Katılım Formunu doldurarak posta, faks, e-posta aracılığıyla göndermeleri veya www.asfaltsempozyumu.org adresinden on-line olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

6. Eurasphalt & Eurobitume Kongresi’ne Bildiri Özeti Göndermek için Süre 30 Kasım’da Doluyor


HABERLER